کارگاه

قابل توجه همکاران گرامی 

کارگاه « طرح سؤال های امتحانی» روز سه شنبه، 12 آذرماه 98، رأس ساعت

18/30 دقیقه در سالن فرهنگ اداره ناحیه 1(واقع در خیابان صفاییه)

برگزار می شود.

                           حضور به موقع شما عزیزان را ارج می نهیم.

                                                                                                                                        با سپاس 

                                                                                                                                ارادتمند: حسینی