جام

با سلام و آزروی تندرستی خدمت همکاران بزرگوار.برای دریافت فایل پی دی اف  کتاب آیینه ی جام جهت شرکت در مسابقه ی آنلاین کتابخوانی، روی عنوان کتاب کلیک کنید.

محتوای آزمون: صص 142 - 69

زمان: شنبه 22 دی ماه

ساعت: 9 تا 24

Related image