تقویم ادبی آذرماه

تقویم ادبی آذرماه:

1- جلال آل احمد- داستان نویس- ولادت- تهران 2/9/1302

2- غلامحسین ساعدی- شاعر- درگذشت- پاریس 2/9/1364

3- شیون فومنی- شاعر- ولادت- فومن 3/9/1325

4- حمید مصدّق- شاعر- درگذشت- تهران 7/9/1377

5- منصور اوجی- شاعر- ولادت- شیراز 9/9/1316

6- محمّد مختاری- شاعر و نویسنده- وفات- تهران 12/9/1377

7- دكتر غلامحسین یوسفی- شاعر و نویسنده- وفات 14/9/1369

8- محمود مشرف تهرانی- شاعر و منتقد- تولّد- تهران 18/9/1312

9- احمد شاملو- شاعر و محقّق- ولادت- تهران 21/9/1304

10- شیخ محمّد تقی ادیب نیشابوری- شاعر- درگذشت 21/9/1355

11- محمّدبن سلیمان شهاب الدّین- شاعر- وفات 21/9/725

12- رضا براهنی- شاعر و منتقد- ولادت- تبریز 21/9/1314

13- احمد احمدی بیرجندی- شاعر- وفات- مشهد 24/9/1377

14- جعفر مؤیّد شیرازی- شاعر و مترجم- تولّد- شیراز 30/9/1316

15- میرزا ابوالحسن جلوه- شاعر و حكیم- وفات 30/9/1285