نمونه سوال

نمونه سوال دی ماه زیست دهم را ازاینجا دریافت کنید.

سوالات امتحانات نهايي دي ماه 93

 

براي دريافت سوالات امتحانات نهايي دي ماه93 به آدرس زير مراجعه نمايييد:

http://aee.medu.ir/IranEduThms/theme2/cntntpge.php?pgid=99&rcid=192