مسابقه ای با عنوان " نورون ها، سیناپس ها وپیام رسانی

گروه  زیست شناسی  استان قم در نظر دارد مسابقه ای با عنوان " نورون ها، سیناپس ها وپیام رسانی
  " با منبع بیولوژی کمپبل انتشارات خانه زیست شناسی " ازطریق سایت qomgt.ir برگزار نماید. 
به نفرات برتر تقدیرنامه اعطا خواهد شد
زمان برگزاری:  شنبه ۱۴۰0/۱۲/۱۴


لینک دریافت منبع ازمون

دانلود

 

http://second.qomgt.ir/index.php/biology-categories/educations/4500-2022-01-22-12-51-24