آزمون انلاین زیست شناسی

گروه  زیست شناسی  استان قم در نظر دارد مسابقه ای با عنوان " نورون ها، سیناپس ها وپیام رسانی
  " با منبع بیولوژی کمپبل انتشارات خانه زیست شناسی "  برگزار نماید. به نفرات برتر تقدیرنامه اعطا خواهد شد.

  زمان برگزاری:  شنبه ۱۴۰۹/۱۲/۱۴

ازطریق سایتqomgt.ir

منبع ازمون

دانلود