وب کنفرانس آشنایی با روش تحلیل محتوا در جامعه شناسی

با سلام وآرزوی سلامتی برای شما همکاران بزرگوار

در راستای اجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری کشوری کیفیت بخشی به فرایند آموزش درس علوم اجتماعی و سواد رسانه و به منظور توانمند سازی  و ارتقاء سطح علمی همکاران، مجموعه کارگاه های آموزشی با عنوان" اشنایی با روش تحلیل محتوا در جامعه شناسی" ویژه دبیران علوم اجتماعی و سواد رسانه به صورت مجازی مطابق جدول ذیل برگزار می گردد.

همکاران محترم جدول مربوطه را از اینجا دانلود نمائید.