برنامه عملیاتی استانی و دبیرخانه ی راهبری کشوری درس علوم اجتماعی سال تحصیلی96-95

برنامه عملیاتی استان

باسمه‌تعالي

پیش نویس برنامه سالانه گروه آموزشي علوم اجتماعیدوره ی دوم متوسطهاستان قم سال تحصيلي : 96-95

                                 برنامه این گروه آموزشی به دو بخش استان ودییر خانه کشوری تقیسم شده است.

  برنامه عملیاتی در ادامه مطالب

لف)  برنامه های استانی

برنامه

رديف

فعاليت

زمان بندي

طراحيآموزشی

1             

جلسات مشترک با سرگروه های نواحی

طبق جدول زمان بندی

 نقد و بررسي محتوا

2            

همکاری با اداره ارتقاء علمی (ضمن خدمت) در برگزاری دوره های مورد نیاز

درطول سال تحصیلی

بهبود شیوه های ارزشیابی

3            

مسابقه ی انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه

بهمن ماه

4            

ارزیابی از عملکرد سالانه­ی گروه های آموزشی نواحی

خرداد ماه

5            

تحلیل و بررسی امتحان نهایی و داخلی نوبت اول

بهمن ماه

 

      ب)  برنامه های دبیر خانه کشوری

ب) برنامه های دبیرخانه کشوری

راهبری حرفه ای معلمان ونظارت بر عملکرد آنها

6         

تدوین برنامه عملیاتی برای سال تحصیلی 96- 95

15مهر ماه

7        

نظارت بر فرایند آموزشی طی بازدید از مدارس(دو مورد)

طول سال تحصیلی

مشارکت در آموزش وتوانمند سازی دبیران )با تاکید بر درس پژوهی)

8        

بر گزاری کارگاه آموزش فرایند  درس پژوهی

1)گام اول : برگزاری وب کنفرانس آفرایند درس پژوهی توسط دبیر خانه برای سرگروه های استانی

2)گام دوم:برگزاری کارگاه آموزشی فرایند درس پژوهی در سطح استان برای سر گروه های نواحی

مرحله اول) 3 آبان

مرحله دوم) نیمه دوم ابان ماه

9         

برگزاری نشست علمی تخصصی دبیران با محوریت آموزش فرایند درس پژوهی(دو مورد)

در طول سالتحصیلی

10       

راه اندازی کلنیک مجازی (وب سایت/فضای مجازی) پرسش وپاسخ دبیران

درطول سال تحصیلی

برنامه تخصصی

11       

مسابقه تولید محتوا علمی مرتبط با کتب جدید التالیف جامعه شناسی1 یا تفکر وسواد رسانه ای(بروشور،فیلم کوتاه ،عکس،انمیشن،داستان کوتاه و...)وارسال به دبیر خانه

دبیر خانه ای

ارزشیابی

12      

بازبینی 5 تا 10 درصد اوراق امتحانی (نهایی،هماهنگ وداخلی)وارائه گزارش ها

10 بهمن

گزارش عملکرد

13      

ارسال به موقع مستندات طبق زمان های تعیین شده

 

14      

ارسال گزارش عملکرد سالانه

15اردیبهشت

 

فعالیت های بومی

15      

تدوین بانک سوالات امتحانی (ازکتب جدیدالتالیف جامعه1یاتفکروسوادرسانه)

آبان ماه

16      

آزمون آنلاین( برگزاری مسابقه کتاب خوانی)

آذرماه

17      

برگزاری کارگاههای تخصصی حضوری(برنامه نواحی)

بهمن ماه

 

با تشکر

گروه اموزشی وتربیتی علوم اجتماعی استان قم

لینک دانلود برنامه عملیاتی دبیر خانه