نمونه سوال نوبت اول درس: تفکر و سواد رسانه

سلام

با قبولی طاعات و عبادات همه همکاران محترم و آرزوی توفیق در ماه پرخیر و برکت رمضان برای همه شما بزرگواران. نمونه سوال نوبت اول درس تفکر و سواد رسانه ای طراحی شده توسط همکار محترم :خانم سادات میرئی از هنرستان کاردانش اندیشه را از اینجا دانلود نمائید.