پاورپوینت کارگاه آموزشی: تحلیل محتوا در جامعه شناسی جلسه اول 1401/2/7

سلام

پاور پوینت کارگاه آموزشی: تحلیل محتوا در جامعه شناسی جلسه اول1401/2/7 ارسالی از سوی دبیرخانه کشوری علوم اجتماعی را همکاران محترم به ویژه همکاران شرکت کننده در هیجدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر از این جا می توانند دانلود کنند.