سوالات مطالعات فرهنگی پایه دوازدهم علوم انسانی خارج از کشور خرداد 08

همکاران فرهیخته سلام

پیشاپیش داوزده اردیبهشت سال روز شهادت استاد مرتضی مطهری ، بزرگداشت روز معلم را خدمت همه شما بزرگوارن تبریک عرض می کنیم.

نمونه سوالات مطالعات فرهنگی ، نوبت صبح پایه دوازدهم،رشته علوم انسانی خرداد 98  مدارس خارج از کشور را از این جا می توانید دانلود نمائید.