سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی

به شهید حاج قاسم سلیمانی، به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک

  مکتب،یک راه ویک مدرسه درس آموز نگاه کنیم.


رهبر معظم انقلاب اسلامی