تبریک روز کتاب و کتابخوانی

 

 در شرح حال امام خمینی(ره) از اهتمام فراوان ایشان به امر کتابخوانی، یاد شده است. 

دختر ایشان می گوید:
امام همیشه مشغول مطالعه بودند. بارها می شد که صبح تا ظهر خدمت امام در اتاق می نشستیم  و امام تا ظهر مطالعه می کردند و یک کلمه حرف نمی زدند؛ مگر این که سوالی از ایشان می شد. که به اندازه ی سوال، جواب می‌دادند و جز اذان ظهر چیزی مانع مطالعه ایشان نمی‌شد. الله اکبر اذان که شنیده می‌شد امام قلم را زمین می‌گذاشتند و آماده نماز می‌شدند. 

همچنین دختر امام می گوید:
ما تابستان ها که تعطیل می شدیم، از آن جا که کوچک بودیم و هوای قم هم گرم بود، همراه امام به درکه یا محلات یا جاهای دیگر می رفتیم و در این مدت یک بار نشد که ما ببینیم امام به مهمانی یا به خیابان بروند بلکه از همان آغاز که امام وارد منزل مورد نظر برای اقامت می شدند، صبح در گوشه حیاط فرش می‌انداختند و به مطالعه سرگرم می شدند تا ظهر که هنگام  نماز و نهار و استراحت می‌شد.
مرحوم سید احمد خمینی در این باره می‌گوید:
امام به مطالعه خیلی علاقه مند بود. در ایام تعطیلی که تابستان ها به یکی از شهرها و یا تهران می‌آمدیم، ایشان به اندازه‌ای کتاب‌های متنوع مطالعه می‌کردند که صدای کسانی که برای ایشان کتاب تهیه می‌کردند؛ در می‌آمد.

رک: مجله مبلغان، ش109
 محمود طاهری

 

ضمن تبریک روز کتاب و کتابخوانی به همه‌ی همکاران عزیز عرصه تعلیم و تربیت،

از همکاران مؤلف دعوت می شود از صفحه‌ی جلد و همچنین مشخصات کتاب خود، عکسی ارسال کرده تا در جهت بهره مندی همکاران از این آثار، بر روی سایت بارگذاری شوند. 

ضمنا به همراه عکس تألیفات، لطفا چکیده ای از موضوع کتاب به صورت تایپ شده نیز ارسال شود.

پیشاپیش از همکاری همه ی عزیزان سپاسگزاریم.