معرفی عضو جدید گروه های استان

ورود عضو جدید سرکار خانم فاطمه فرح زادی را به گروه های استان گرامی می داریم و از همکاری ایشان بهره مند می شویم.

در ضمن کما فی السابق جناب آقای دکتر محمد حلی و اینجانب زهرا رنجبر تیلکی در خدمت شما بزرگواران هستیم.

 

روزهای کاری گروه های آموزشی استان قم، چهارشنبه ها از ساعت 8 الی 12:30 می باشد.

شماره تماس: 37757214   و  37715350  و  09198500094