تمدید فرصت ارسال آثارجشنواره هجدهم

 

راهنمای آپلود آثار در سایت جشنواره هجدهم

 

https://s24.picofile.com/file/8450565942/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A2%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1.pdf.html

 

ضمنا ارسال آثار در همه ی محورها تا 17 خرداد ماه ماه تمدید شده است.