مسابقه آنلاین(برخط) ویژه دبیران مدیریت خانواده استان قم

به اطلاع میرساند مسابقه کتابخوانی آنلاین(برخط) ویژه دبیران مدیریت خانواده استان قم  از

 

کتاب مهر و اقتدار در خانواده اثر آقای محمد  زارعی توپخانه

 

روز پنجشنبه 1400/10/30از ساعت 9 الی 24 همانروز

از طریق سایت

qomgt.ir صفحه اصلی سپس بخش اطلاعرسانی و شرکت در کارگاههای مجازی و آزمونهای آنلاین

 

اجرا میگردد.

منتظر حضور فعال عزیزان هستیم.