مساابقه آنلاین(برخط) کتابخوانی ویژه دبیران دین و زندگی

به اطلاع میرساند مسابقه کتابخوانی آنلاین(برخط) ویژه دبیران دین و زندگی 

 

از جلد دوم  کتاب گرانقدر معادشناسی علامه حسینی طهرانی

 

روز پنجشنبه 1400/10/30از ساعت 9 الی 24 همانروز

از طریق سایت

qomgt.ir صفحه اصلی سپس بخش اطلاعرسانی و شرکت در کارگاههای مجازی و آزمونهای آنلاین

 

اجرا میگردد.

منتظر حضور فعال عزیزان هستیم.