سوالات امتحان نهایی 1400 دین و زندگی با پاسخنامه

 

سوالات امتحان نهایی 1400پایه دوازدهم

 

امتحان علوم ومعارف قرآنی 3 رشته معارف اسلامی

https://s19.picofile.com/file/8434158426/d14000228_2.pdf.html

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امتحان دین و زندگی 3 رشته علوم انسانی و ادبیات

https://s18.picofile.com/file/8434158476/d14000228_1.pdf.html

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امتحان دین و زندگی 3 رشته ریاضی و تجربی

https://s19.picofile.com/file/8434158500/d14000227_1.pdf.html