فراخوان دبیرخانه ای نگارش فراخوان نگارش درسنامه در رابطه با درس 11و12 پایه یازدهم انسانی

همکاران عزیز علاقمند به نگارش درسنامه لطفا به فایلهای زیر توجه فرمایید

 

http://s16.picofile.com/file/8411544650/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.pdf.html

 

قم شماره 20
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 محتوای نوشتاری درسنامه دین و زندگی

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

راهنمای نگارش محتواهای آموزشی

http://s16.picofile.com/file/8411544876/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C.pdf.html