آدرس دبیرخانه کشوری دین و زندگی استان سمنان

   سلام به همکاران گرامی

ضمن عرض تبریک به عزیزان مستقر در دبیرخانه استان سمنان 

آدرس سایت دبیرخانه کشوری دین و زندگی  مستقر در استان سمنان،  جهت اطلاع همکاران گرامی ارائه می گردد.

 

http://dinozendegi.gam2.medu.ir