سپاسگزاری از همکاران محترم

گروه آموزشی دین و زندگی استان مراتب سپاسگزاری ویژه خودرانسبت به  کلیه  همکاران محترمی که در فراخوان های مختلف گروه از جمله

مسابقه طراحی سوال برتر پایه دهم و مسابقه کتابخوانی جلد اول کتاب نگین آفرینش

شرکت کردند ابراز می دارد.

 

ان شاءاله به محض آماده شدن نتایج، اسامی بزرگواران در همین صفحه اعلام میگردد.