فراخوان نقد و بررسی کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم انسانی و تجربی

همکاران عزیز!

توجه به اتمام مهلت 

فراخوان نقد و بررسی کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم انسانی و تجربی

داشته باشید.

آخرین فرصت دریافت نقد و بررسی ها، 15 بهمن ماه می  باشد.

تذکر: نقدها بایستی تایپ شده و فایل آن از یکی از راههای زیر تحویل شود:

1)  در  cd بارگذاری شده مستقیما به سرگروه ناحیه و یا سرگروه استان تحویل داده شود.

2) فایل نقد و بررسی به ایمیل سرگروه یا از طریق ایتا به سرگروه استان ارسال شود.