اطلاعیه کارگاه موسیقی در اسلام استاد دهشتی

به اطلاع همکاران محترم میرساند گروه دین و زندگی استان قم در نظر دارد کارگاه آموزشی حضوری با عنوان

موسیقی در اسلام

با حضور

استاد دهشتی

ئر تاریخ 5شنبه 28 آذرماه

رأس ساعت 10 صبح

در محل خانه علوم و فنون واقع در خیابان ایستگاه بین کوچه 7و9

برگزار کند.

 

از کلیه همکاران دعوت می شود در این کارگاه شرکت کنند

ضمنا حضور همکاران از کلیه رشته ها و ممقاطع بلا مانع است.