توجه ویژه همکاران عزیز به برنامه عملیاتی گروه دین و زندگی استان قم

همکاران عزیز به برنامه عملیاتی توجه ویژه داشته باشند.

در پست قبلی برنامه عملیاتی گروه دین و زندگی استان قم  بارگذاری شده است.

همکار گرامی ضمن مطالعه دقیق این برنامه ان شاءالله حداقل در یکی از محورهای  برنامه شرکت نمایند.

 

سرگروههای محترم نواحی حتمااطلاعرسانی لازم را به دبیران ناحیه خود انجام داده همکاران را ترغیب به شرکت نمایند.

تبصره: توجه ویژه به تاریخ برنامه ها، سبب نظم ,و پیشگیری از تضییع حقوق همکار می گردد.

تاریخ تحویل آثار یک هفته قبل از تاریخ مندرج در جدول برنامه عملیاتی می باشد.