بایسته های طراحی سؤالات امتحان دین وزندگی مقطع دبیرستان

باسمه تعالی

بایسته های طراحی سؤالات امتحان دین وزندگی مقطع متوسطه دوم دبیرستان                                                                                                                    

1-     برگه سؤالات دین وزندگی با نام خدا شروع شود .

2-    درشناسنامه سؤالات و سربرگ،همه عناصر قید شده در فرم ارزیابی جای داده شود.

3-    جای نمره شفاهی ، کتبی  و جمع نمره معین باشد.

4-    نام طراح حتما قید شود و در کنار آن آقا یا خانم نوشته شود.

 

5-     نام دبیر (طراح)در خود سربرگ آورده شود نه فقط درانتهای سؤالات.

 

6-    درانتهای سؤالات عباراتی مانند "موفق باشید و...." جهت اعلام ختم سؤالات آورده شود.

 

7-    در سربرگ حتما مشخص شود که  این برگه به پاسخنامه نیاز دارد یا خیر.

 

8-    تعداد سؤالات یا صفحات برگه امتحانی در سربرگ ذکر شود.

 

9-     در تعیین زمان امتحان دقت شود زمان80 تا90 دقیقه برای دین وزندگی  معمولا خیلی زیاد است و فرصت 40 دقیقه نیز جهت امتحان استاندارد کم بنظر میرسد فرصت مناسب را انتخاب کنید.

10-   تأکید می ­شود سؤالات پایه سوم در نیمسال اول 16نمره ه­ای و سؤالات پایه چهارم در12 نمره طراحی شوند باقی نمره به قرائت  قرآن اختصاص داده شود.(درنیمسال دوم سؤالات پایه سوم و چهارم 20 نمره ای می­باشد)متأسفانه بعضا در این جهت کم دقتی ­هایی مشاهده شده است.

بودجه بندی پایه دهم نیز براساس بخشنامه انجام شود.

11-   بهتر است ترجیحا هر سؤال کمتر از2 نمره داشته باشد. یعنی حداکثر نمره هر سؤال 1/5 یا1/75نمره باشد و سهم ترجمه آیات و پیامشان(در پایه سوم و چهارم) حدودا  تا 3 نمره باشد.

12-  حرکت گذاری آیات فراموش نشود.جهت تسهیل در کار می توان از سیستم حرکت گذاری هوشمند در اینترنت استفاده نمود.

13- اکیداً توصیه می­ شود از ذکر شماره درس در پایان سؤال خودداری شود.

14-  پیشنهاد می ­شود جهت تسهیل نگارش پاسخ­ها برای دانش­ آموزانی که وضو ندارند وهم­چنین همکاران در وقت تصحیح، سؤالاتِ مرتبط با آیات، در ابتدای صفحه جای داده شوند.

15-  ترتیب پرسش­ ها ضرورتاً از ساده به مشکل باشد.

16-  در طراحی پرسش­ها از انواع سؤالات چندگزینه­ ای،صحیح و غلط،جورکردنی،جای خالی، کوتاه­پاسخ و بلند­پاسخ استفاده شود.

17- در طراحی پرسش ­ها­ی چند­گزینه­ ای؛ در صورت ضرورتِ طرحِ سؤال باعبارت منفی، زیر کلمات منفی خط  کشی شده یا برجسته و درشت ­تر نوشته شوند .

18-  ضمنا  در طرح سؤالات چندگزینه­ ای از آوردن گزینه هایی از قبیل همه موارد  و  هیچکدام خودداری شود.

19-  در طرح سؤالاتی که تنه آنها ناتمام است( جای خالی)، عبارتی که باید در جای خالی قرار گیرد،  واقعا مکمل جمله باشد.

20-   در طراحی پرسش­، از بکار بردن کلمات منفی در منفی پرهیز شود؛چراکه فهم این­گونه عبارات غالباً برای دانش ­آموزان مشکل است.

21-   سؤالات امتحان و یا گزینه ­های یک سؤال باید به گونه­ ای طراحی شوند که راهنمای دستیابی به پاسخ پرسش­ های دیگر و یا تشخیص گزینه­ های دیگر نباشند.

22- دبیران عزیزی که در دو یا چند دبیرستان تدریس دارند اکیداً  از طرح سؤالات مشترک  یا سؤالاتی با محتوای مشترک زیاد، خودداری فرمایند.

 

23-سؤالات شما باید از  تمام سطوح یادگیری طرح شود متاسفانه بعضا مشاهده می شود تمامی پرسش های یک امتحان از یک سطح یادگیری از قبیل سطح دانش طرح می شود

درطرح هر سؤال سعی کنیم نکته ای را به فراگیر آموزش دهیم.

گروه دین و زندگی استان قم