برنامه عملیاتی گروه دین و زندگی استان قم

برنامه عملیاتی گروه دین و زندگی استان قم در سال 97-96

                                             http://f98.co/t/Xk27Gi

 

 

 

همکار عزیز!

اجرای این برنامه فقط با همکاری حضرتعالی میسر می باشد.

لذا برنامه را مطالعه فرموده در اجرای آن خدمتگزارن خود در گروه استان را یاری فرمایید.

یادآور می شود به طور معمول اصلاحاتی در برنامه اعمال می گردد که سریعا از طریق همین صفحه به اطلاع میرسد.