معرفی سایت گروه درسی (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی)قرآن و معارف

              همکار عزیز !

 سایت گروه درسی (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) نکات مهم و کمکی آموزشی را در زمینه کتب درسی، بویژه کتب جدیدالتألیف  به اشتراک گذاشته است.

این موارد شامل «دانش تکمیلی »، «پاورپوینت»، «فیلمهای آموزشی» و «تلاوتهای آیات دروس» می باشد

                      لینک  سایت گروه درسی (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی):

 

 

http://quran-dept.talif.sch.ir/index.php