کارگاه مجازی نکات تفسیر ی آیات درس قضا وقدر درس5

همکاران عزیز سلام علیکم

به اطلاع عزیزان می رساند کارگاه مجازی دین و زندگی با محوریت نکات تفسیری آیات درس 5 با موضوع قضا  و قدر  در تاریخ چهارشنبه 24 آذر از ساعت 9 صبح تا ساعت 21روز پنج شنبه 25 آذر ببر گزار می شود.

همکارن گرامی لطفا راهنمای شرکت در کارگاه مجازی با محوریت آیات دروس 5 و 6 (قضا و قدر وسنت ها)سال چهارم را بدقت مطالعه فرمایید .