فایل های دانش تکمیلی پایه یازدهم

همکاران محترم

فایلهای متنی   دانش تکمیلی مرتبط   با دروس    پایه یازدهم ارسال می گردد.

 

http://s11.picofile.com/file/8394455476/%D8%AF%D8%B1%D8%B3_1  درس1.pdf.html    

 

http://s11.picofile.com/file/8394455618/%D8%AF%D8%B1%D8%B3_2.pdf.html

 

http://s11.picofile.com/file/8394455776/%D8%AF%D8%B1%D8%B3_درس3.pdf.html 

 

  http://s10.picofile.com/file/8394455942/%D8%AF%D8%B1%D8%B3_درس4.pdf.html

 

http://s10.picofile.com/file/8394456042/%D8%AF%D8%B1%D8%B3_1_درس4.pdf.html

 

http://s11.picofile.com/file/8394455992/%D8%AF%D8%B1%D8%B3_2درس 4.pdf.html

 

http://s11.picofile.com/file/8394456026/%D8%AF%D8%B1%D8%B3درس5 pdf.html

 

http://s11.picofile.com/file/8394456126/%D8%AF%D8%B1%D8%B3_درس7.pdf.html

 

http://s10.picofile.com/file/8394456142/%D8%AF%D8%B1%D8%B3_درس9.pdf.html

 

http://s11.picofile.com/file/8394456242/%D8%AF%D8%B1%D8%B3_درس10.pdf.html

 

http://s10.picofile.com/file/8394456250/%D8%AF%D8%B1%D8%B3_1_10.pdf.html

http://s10.picofile.com/file/8394456300/%D8%AF%D8%B1%D8%B3_2_درس10.pdf.html

 

http://s11.picofile.com/file/8394456468/%D8%AF%D8%B1%D8%B3_درس18.pdf.html