اعضا و برنامه عملیاتی گروه فیزیک استان قم (سال تحصیلی 99-1398)

سمت
سرگروه
عضو گروه
عضو گروه
مدرک تحصیلی
دکتری فیزیک
کارشناسی ارشد فیزیک
کارشناسی ارشد فیزیک
نام و نام خانوادگی
فاطمه سادات کریمی
آمنه زمانی
اسماعیل مطیع
رديف
1
2
3

 

جهت مشاهده برنامه عملیاتی سالانه گروه فیزیک در سال تحصیلی 99-1398 و همکاری در اجرای برنامه ها اینجا کلیک کنید.

اجرای برنامه درسی ملی

این برنامه در حال بررسی در شورای عالی آموزش و پرورش است  . نسخه پیش نویس این برنامه و محتوی های مرتبط با آن  را میتوانید از لینک های زیر دانلود نمائید.

1-پیش نویس برنامه درسی ملی در حوزه علوم تجربی(صفحه 47-54 فیزیک 10-12)

2-سند برنامه درسی ملی

3- مبانی برنامه درسی ملی