اعضا و برنامه عملیاتی گروه فیزیک استان قم (سال تحصیلی 98-1397)

سمت
سرگروه
عضو گروه
عضو گروه
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد فیزیک
کارشناسی ارشد فیزیک
کارشناسی ارشد فیزیک
نام و نام خانوادگی
فاطمه سادات کریمی
آمنه زمانی
اسماعیل مطیع
رديف
1
2
3

 

جهت مشاهده برنامه عملیاتی سالانه گروه فیزیک در سال تحصیلی 98-1397 و همکاری در اجرای برنامه ها اینجا کلیک کنید.