برگزاری نشست علمی

   نشست علمی با عنوان « بررسی تطبیقی نظریه تجدد امثال و حرکت جوهری » با حضور

کارشناسان  محترم آقایان حمید پارسانیا ، حسن رمضانی ،عبدالرسول عبودیت و علی امینی نژاد در

مجمع عالی حکمت اسلامی قم برگزار می شود.

زمان : پنج شنبه 19 مهرماه 1397 از ساعت 9 صبح الی 12

مکان : قم _ خیابان 19 دی - مجمع عالی حکمت اسلامی