فراخوان نظارت همتا

وهوالحکیم

به اطلاع همکاران محترم گروه فلسفه و منطق استان می رساند در راستای اجرای برنامه ی عملیاتی استان با عنوان نظارت همتا ( بازدید همکار از کلاس همکار به منظور تبادل تجارب و شیوه های تدریس ) که از سوی دبیرخانه ی کشوری فلسفه و منطق ابلاغ شده است در نظر داریم هماهنگی های لازم را بین دبیرانی که آمادگی دارند در اجرای این بند همکاری نمایند به عمل آوریم.

لطفا آمادگی خود را به عنوان بازدید کننده یا بازدید شونده به گروه فلسفه اعلام فرمایید.

به دبیرانی که در اجرای این برنامه همکاری نمایند گواهی دانش افزایی اعطا خواهد شد.