فراخوان کلیپ آموزشی

فراخوان تولید کلیپ آموزشی ده دقیقه ای درس دوم منطق دهم

      با احترام به اطلاع دبیران محترم فلسفه و منطق استان قم می رساند گروه آموزشی فلسفه و منطق استان در نظر دارد تا در راستاي اهداف آموزشي دروس فلسفه و منطق و نيز برنامه ی عملياتي دبيرخانه ی كشوري، مسابقه اي را با عنوان " تولید کلیپ آموزشی ده دقیقه ای (انیمیشن یا تدریس) درس دوم منطق دهم" برگزار نمايد.

توضیحات :

  همکاران گرامی می توانند جهت تولید کلیپ آموزشی مذکور به دو روش عمل نمایند:

  1. درس دوم منطق را در بازه زمانی ده و حداکثر 15 دقیقه تدریس نمایند و از نحوه ی تدریس توسط موبایل یا وسایل دیگرفیلم برداری کنند .

  2. برای این درس انیمیشن مناسب  طراحی نمایند.

 * همکاران محترم لطفا کلیپ های آموزشی خود را تا تاریخ 5/ 11 / 96 به دفتر گروه های آموزشی استان ارسال نمایند.

 * کلیپ های برتر مورد تقدیر قرار خواهند گرقت .

 * دانش آموزان نیز می توانند با هماهنگی دبیر در این فراخوان شرکت نمایند که دراین صورت از دبیر مربوط تقدیر خواهد شد.                                                                                                                                                                                                                        

گروه فلسفه و منطق استان قم