تدریس دروس فلسفه دوازدهم که در آپارات بارگزاری شده اند.

تدریس درس ششم ( خدا در فلسفه- 2):

https://www.aparat.com/v/Z06kh

 

تدریس درس هفتم ( عقل در فلسفه 1):

https://www.aparat.com/v/crmOs

 

تدریس درس هشتم ( عقل در فلسفه 2):

https://www.aparat.com/v/S7E4t

 

تدریس درس نهم :

https://www.aparat.com/v/HxSET

 

تدریس درس دهم:

https://www.aparat.com/v/tQzHM

 

تدریس درس یازدهم:

https://www.aparat.com/v/4BjRd