اصلاحیه برگزاری دومین کارگاه مجازی درس اقتصاد

«اصلاحیه»

دومین کارگاه مجازی درس اقتصاد با محوریت نقد و بررسی کتاب جدید التالیف در تاریخ 27 بهمن ماه

روز دوشنبه 

ساعت 18:30 در محیط اسکای روم برگزار می گردد.

از تمامی همکاران دعوت به شرکت در جلسه کارگاه مجازی می گردد