اولین کارگاه مجازی درس اقتصاد

اولین کارگاه مجازی درس اقتصاد با محوریت مشکلات تدریس مجازی در آذر ماه تشکیل می گردد.ساعت و روز دقیق متعاقبا اعلام می گردد.