زمان برگزاری المپیاد دانش اموزی استان

به اطلاع همکاران ارجمند می رساند که المپیاد دانش آموزی استان در تاریخ 6اسفند ماه از ساعت 9 صبح تا 21 عصر در سایت استان برگزار و در سایت استان فعال می گردد. به دانش اموزان ذینفع اطلاعات زمانی داده شود.با تشکر