بازدید از فرایند تدریس همکاران

بازدید بالینی از فرایند تدریس درس اقتصاد در کلاس های درسی

گروه درسی اقتصاد بر اساس برنامه عملیاتی در نظر دارد برنامه فوق را در چند مرحله  اجرا کند؛ در مرحله اول از همکاران علاقمند، تقاضا می شود روز، ساعت و آدرس آموزشگاه محل تدریس را از طریق تلفن 37715045 روزهای سه شنبه، گروه آموزشی اقتصاد، یاازطریق پیامک به شماره 09122518580 ارسال نمایند. باتشکر