مسابقه آنلاین

مسابقه آنلاین همکاران ( محتوای کتاب درسی و گام دوم انقلاب ) 18 آذر ماه از ساعت 9 صبح تا 22 

برای ورود به مسابقه، به آدرس qomgt.ir مراجعه شود. به نفرات برتر، تقدیرنامه و به کلیه شرکت کنندگان امتیاز ارزشیابی سالانه گروه، اعطا میگردد.