بازدید علمی-آموزشی از اداره کل امور مالیاتی استان قم

باسلام وعرض ادب واحترام 

گروه اقتصاد استان قم درراستای اجرای بند5 برنامه عملیاتی ،قصد بازدید علمی-آموزشی دبیران از

اداره کل امور مالیاتی استان قم رادارد.

به منظور هماهنگی وانجام مراحل اداری این بازدید،از همکاران ارجمند خواهشمندیم هرچه سریع تر

اعلام آمادگی خود را برای شرکت دراین بازدید باارسال نام ونام خانوادگی ،ناحیه ونام آموزشگاه حداکثر

تاروزشنبه (چهارم اسفند)به این شماره پیامک فرمایند.

 

09123514737

 

لازم به ذکراست درصورت به حد نصاب نرسیدن تعدادشرکت کنندگان این برنامه لغو خواهد شد.