اعلام نتایج مسابقه سوال برتر دیماه

سلام وخدا قوت خدمت همکاران محترم

از همکارانی که با ارسال سوالات دیماه خود مارا در اجرای برنامه های گروه اقتصاد استان قم 

یاری نمودند ،صمیمانه سپاسگزاریم.

نفرات برتر این مسابقه بدین شرح اعلام می گردد:

1-سرکار خانم قدرتی  از دبیرستان هاجر ،ناحیه 2

2- سرکار خانم نوش زاده ازدبیرستان آیت ا...بهجت(ره)،ناحیه 4

3- سرکار خانم ریاضی ازدبیرستان صدیقه کرمجگان(منطقه کهک)

 

ضمنا برای تمامی همکارانی که سوال خود را به گروه اقتصاد استان قم ارسال نمودند،امتیاز 

شرکت در فعالیت های گروه اقتصاد در نظر گرفته شد.

                                                                                         گروه اقتصاد استان قم