برگزاری مسابقه آنلاین

باسلام وعرض ادب واحترام

درراستای اجرای بند5برنامه عملیاتی گروه اقتصاد استان قم،مبنی بر برگزاری آزمون آنلاین از کتاب درسی اقتصاد(ازکل کتاب درسی اقتصادپایه دهم انسانی)ازهمکاران ارجمندخواهشمندیم که دراین مسابقه شرکت نمایند.

تاریخ اجرای مسابقه:97/11/15

زمان اجرای مسابقه:9صبح الی24

برای شرکت درمسابقه به سایتqomgt.ir (گروه های آموزشی استان قم )مراجعه فرمایید.

به نفرات برتر این مسابقه تقدیر نامه اهدا خواهد شد.