فهرست کتب موجود در گروه های آموزشی(1)

به اطلاع همکاران می رساند که فهرست کتب اقتصادی موجود در کارشناسی گروه های استان بر روی وب سایت قرار گرفت ، برای آگاهی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نام کتاب                                                                                           مولف:

1- خود آموز بورس                                                                    سید مجتبی فنایی

2- احکام فقهی بانکداری بدون ربا                                            دکتر سید عباس موسویان

3- نظام اقتصادی صدر اسلام                                                   دکتر هادی غفاری

4- اقتصاد خرد وکلان (تست)                                                   محمد علی جلالی

5- کاملترین مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی                             امیر هوشنگ ساسان نژاد

6- تاریخ عقاید اقتصادی از افلاطون تا دوره معاصر                      دکتر فریدون تفضلی

7- اقتصاد کلان                                                                    رودیگر دورنبوش استانلی فیشر   ترجمه: دکتر محمدحسین تیز هوش تابان

8- فرهنگ علوم اقتصادی                                                                                       دکتر منوچهر فرهنگ

9- آشنایی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی و اقتصادی (3جلد)                                       موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی

10 مجموعه مقالات همایش های ملی جهادی اقتصادی و هدفمندی یارانه                          دکتر علی رضا آقا یوسفی و علی اصغر عیوضی