لیست شرکت کنندگان در هجدهمین جشنواره تدریس

لیست شرکت کنندگان در هجدهمین جشنواره تدریس                                                          لطفا سرگروه های دوره دوم متوسطه استان و نواحی حتما در گروه های درسی اطلاع رسانی و پیگیری های لازم جهت اطلاع افراد ذینفع در لیست مذکور را مبذول فرماید

 

دانلود