آزمون آنلاین ویژه دبیران زیست شناسی استان قم

گروه زیست شناسی استان قم در نظر دارد تا مسابقه علمی آنلاین از کتاب زیست شناسی کمپبل انتشارات خانه زیست شناسی از فصول غدد درون ریز و ایمنی این کتاب به شکل 4 گزینه ای، بین دبیران زیست شناسی استان قم برگزار نماید.لذا از همکاران محترم دعوت می شود در مسابقه مذکور شرکت فرمایند.