پانزدهمین دوره ی مسابقات آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه ی همکاران زیست شناسی می رساند پانزدهمین دوره ی مسابقات آزمایشگاهی کشوری در نیمه ی دوم سال تحصیلی 96-95 برگزار می گردد. 

از کلیه ی همکاران محترم تقاضا می گردد جهت برگزاری مرحله ی آموزشگاهی این مسابقات در هفته ی دوم بهمن ماه همکاری و مشارکت فرمایند.

* اطلاعات تکمیلی در بخشنامه ی ارسالی به مدارس