آزمون آنلاین از کتاب های آزمایشگاه علوم پایه دهم و یازدهم

باسلام ?
✅گروه درسی آزمایشگاه علوم دوره ی دوم متوسطه

آزمون آنلاین از کتاب های آزمایشگاه علوم پایه دهم و یازدهم
(فقط دبیران درس آزمایشگاه علوم دوره ی دوم متوسطه مجاز به شرکت در آزمون فوق می باشند)

روزپنج شنبه نوزدهم اسفندماه ساعت ۹ تا ۲۴

ازطریق سایت qomgt.ir← صفحه اصلی← بخش اطلاع رسانی و شرکت در کارگاه های مجازی و آزمون های آنلاین

??رسانه باشید
اداره تکنولوژی ،گروه های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان