فیلم تشریح

به نام خداوند بخشنده و مهربان

برای دریافت پکیج کامل کارگاه تشریح مجازی از سایت دبیرخانه به این لینک مراجعه کنید.

 


🔗http://zist.gam2.medu.ir/portal/home.php?school_code=1000000172&block=announcement&id=2987663

✳️تشریح پایه دهم
شش،مدرس آقای سلطانی
🔗https://www.aparat.com/v/QmsGO

قلب،پارت اول،مدرس،خانم صمیمی، خانم صادق پور
🔗https://aparat.com/v/opOeB

قلب،پارت دوم،مدرس  خانم صمیمی،خانم صادق پور
🔗https://aparat.com/v/iL5HR

 

✳️تشریح پایه یازدهم
مغز،مدرس آقای سلطانی
🔗https://www.aparat.com/v/ub5Uc

 

چشم،آقای بهزادی
🔗https://www.aparat.com/v/jFKtX