برنامه عملیاتی سال 1400

 باسمه‌تعالي

برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشي درس  زبان عربی  دوره ی متوسطه دوم استان قم - مبتنی بر 4 رویکرد اصلی نظام آموزشی - در سال تحصيلي 1400-1401

برنامه

رديف

فعاليت

زمان بندي

طراحي آموزشی

 1.  

تکمیل و ارسال فرم مشخصات سرگروه ها

15 مهر

 1.  

برنامه عملیاتی پیشنهادی به دبیرخانه کشوری

15 مهر

 1.  

کارگاه مجازی بررسی مفردات قرآنی با تکیه بر آیات

30 بهمن

 1.  

مسابقه تولید محتوای الکترونیکی

20 بهمن

 1.  

مسابقه آنلاین نهج البلاغه و صحیفه سجادیه

5 اردیبهشت

خلاقيت و نوآوري

 1.  

پاسخ به سوالات همکاران و دانش آموزان ازطریق سامانه کلینیک مجازی،تلفنی و ...

طول سال تحصیلی

 1.  

بروزرسانی و غنی سازی وب سایت تخصصی گروه

طول سال تحصیلی

 1.  

استفاده از فضای مجازی جهت تبادل مباحث علمی

طول سال تحصیلی

نقد و بررسي محتوا

 1.  
 • بررسی کتاب جدید التالیف 11 فنی و حرفه ای و کاردانش با حضور دبیران بدو استخدام و غیر مرتبط

30 دی

 1.  
 •   تحلیل سوالات امتحان نهایی و کنکور

18 آذر ماه

بهبود شیوه های ارزشیابی

 1.  

بازبینی 5 تا10 درصد اوراق امتحانات نهایی و داخلی

30 دی و 25 خرداد ماه

 1.  

مسابقه طراحی سوالات دی ماه 12 انسانی و دی ماه و خرداد 11 عمومی

15 آذرماه

 1.  

بازدید بالینی( مجازی) از کلاس درس دبیران و نظارت همتا

30 دی و 5 اردیبهشت

 1.  

ارزیابی از عملکرد سرگروه های نواحی

 طول سال تحصیلی

 1.  
 • و تحلیل نتایج امتحانات نهایی خرداد 1400

6 دی ماه

 1.  
 • طراحی و تهیه بانک سوالات استاندارد کتب درسی عربی با محوریت توصیه برنامه دبیرخانه

10 آبانماه

دبیرخانه ای

 1.  
 • گزارش فعالیت ها در دو نیمسال اول و دوم

30 دی و 25 خرداد

 1.  
 • در نشست های تخصصی دبیرخانه

 

 1.  
 • تحلیل محتوای آموزشی مدرسه تلویزیونی  - جزوات و محتواهای ارایه شده در شبکه شاد

20 بهمن

 1.  
 • وضعیت نیروی انسانی گروه های آموزشی عربی استان (طبق فرم ارسالی از دبیرخانه)

30 آذرماه

 1.  
 • پژوهش های گروهی از جمله درس پژوهی و اقدام پژوهی

20 فروردین

 1.  

مسابقه مقاله نویسی جهت ارسال به سامانه علمی تخصصی الندا  (3 مورد)

30 دی

 

اداره تکنولوژی، گروه های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان قم